Přestavba-13.ZŠ-na-univerzitní-areál-Zlín

Dozorování staveb se věnujeme už od roku 1998, kdy jsme pracovali ve sdružení fyzických osob Mollová-Šimek.

Máme za sebou řadu úspěšně dokončených projektů včetně několika staveb oceněných v soutěži Stavba roku, zveřejněných taktéž v periodikách .  Na těchto stavbách jsme zajišťovali Technický dozor investora včetně cenového managementu staveb.

Při své činnosti spolupracujeme se specialisty v oborech Technických zařízení budov (zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, slaboproudé a silnoproudé rozvody), což nám umožňuje zajišťovat činnost i na složitých projektech.

Na druhou stranu vycházíme vstříc i drobným stavebníkům včetně rekonstrukcí staveb a podílíme se i na poměrně specifických zakázkách pro organizace zajišťující ochranu přírody v České republice.

Odborná způsobnost

Ing. Martin Šimek

  • stavební inženýr
  • praxe ve stavebnictví od r. 1993
  • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby v seznamu A.O. č. 1003470
  • osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. ITI/292/KOO/2012

Ing. Petra Šimková

  • stavební inženýr
  • praxe ve stavebnictví od r. 1993
  • absolvent specializačního postgraduálního studia na fakultě soudního inženýrství VUT, obor stavebnictví a ekonomika
  • praxe v zadávání veřejných zakázek dle zákona